Välkommen till redovisningsbyrån Redac i Helsingborg

Välkommen till redovisningsbyrån
Redac i Helsingborg

Förvärv & skiften långsiktig planering
Förvärv & skiften; långsiktig planering

Klok företagsamhet kräver långsiktighet och planering – det hinns inte alltid med. Vi hjälper dig med att starta bolag, att förvärva företag, att sälja företag och med generationsskiften. I vår arsenal finns också ett nätverk med juridiska rådgivare, banker, revisorer, skattekonsulter med mera.

Vad ditt företagande kan ge dig imorgon, beror i hög grad på de strategiska beslut du tar idag.

Vi är ett familjeföretag med över 30 års erfarenhet.
x Analys & verksamhetsstyrning
Analys & verksamhetsstyrning

Kunskap är makt. Kraven från omgivningen gör bokslut och deklarationer till ett måste. Men, rätt utförda och använda kan de också ge dig som företagare viktiga fördelar.

Vi erbjuder dig ekonomisk analys och rådgivning i arbetet med bokslut, deklarationer, rapporter etc – på ett sätt som ger dig ett försprång som företagare. I vårt nätverk finns dessutom resurser för att ge dig ytterligare konsultation inom revision, skattefrågor och juridik.

Vinnare är den som har rätt information, vid rätt tillfälle.

Löpande redovisning
Löpande redovisning

Vi tror inte du är företagare för att bokföring och rapportering tillhör dina stora intressen. Och om vi har rätt, vore det inte bättre om du kunde ägna dig helt åt det du kan bäst – din verksamhet.

Vi erbjuder dig en palett av redovisningstjänster – alltifrån löpande bokföring till betalningar, fakturering, löneadministration m.m. Du kan få exakt den hjälp och service du önskar. Vi kan sköta uppgifterna på plats hos dig eller på vårt kontor. En medarbetare hos oss får ansvaret för vår service till dig och via denna person får du också tillgång till vårt nätverk för fördjupad konsultation av revisorer, jurister och skatteexperter.

Din vinst är dubbel. Utöver sparad tid får du bättre kontroll över dina egna affärer.

”Ägna dig åt din kärnverksamhet, låt oss sköta bokföring och rapportering.”

lyssna
Varför ska du välja Redac?

Som svar på den frågan har vi några punkter vi gärna vill peka på:

Oberoende: Vi har valt att alltid stå på egna ben och inte liera oss med någon.

Lång erfarenhet: Företaget grundades redan 1989. Vi står stabilt och kommer att vara med också i framtiden.

Brett nätverk: Vi har nära kontakt med revisorer, skattekonsulter, jurister, försäkringsrådgivare, mäklare med flera.

Bred och ny kunskap: Omvärlden förändras. Därför vidareutbildas alla våra medarbetare fortlöpande. Vi är också noga med att samtliga ska klara alla de tjänster vi erbjuder.

Lite mer vardagligt kan vi säga att vi gillar att hitta bra och långsiktiga lösningar – på den löpande redovisningen liksom på problem som ibland kan vara ganska knepiga. Därför föredrar vi att lyssna noga, istället för att propagera och hårdsälja. Och därför är vi övertygade om att samma medicin inte passar alla.

Vi anpassar alltid våra tjänster till ditt företags behov.

Välkommen till oss!

diamond ikon

Vi erbjuder följande tjänster

”Vi anpassar alltid
våra tjänster efter
ditt företags behov.”

Med vår breda och långa erfarenhet har vi stött på de allra flesta typer av problem och frågeställningar och också den hårda vägen lärt känna de fallgropar som finns.

När det gäller specialkompetens, som till exempel avancerad juridisk rådgivning, tar vi experthjälp från någon i vårt väl fungerande nätverk.

Vår redovisning gentemot dig som uppdragsgivare är öppen och specificerad så att du kan se var vi lägger vårt engagemang.

Ring oss på 042 – 13 82 80 och bestäm tid för en förutsättningslös diskussion utan motprestation.

Intern kompetens
Redovisning
Löneadministration
Reskontrahantering
Bokslut
Deklarationer
Ekonomisk rådgivning
Lagerbolag
Start av företag
Företagsöverlåtelser
 
Extern kompetens
Revision
Juridisk rådgivning
Factoring
Skatterådgivning
Inkasso
meeting
Våra medarbetare

Den enskilde medarbetaren har alltid haft en central roll hos oss. Fortlöpande utbildning och erfarenhetsutbyte sinsemellan på byrån gör att samtliga medarbetare har en hög kompetensnivå. Vi vill att du känner högsta förtroende för din kontaktperson, samtidigt som du vet att han/hon har tillgång till byråns samlade kunskap när speciella frågor behöver redas ut.

”Den personliga
kontakten är väldigt
viktig för oss på Redac.”

Linda Forssell >>

Linda Forssell
Redovisningskonsult

Kännetecken:
”Spindeln i nätet”

Specialitet:
Ordningsam och systematisk

Kontaktuppgifter:
Telefon: 042 - 13 82 80
Mobiltelefon: 070 - 206 63 90
E-post: linda@redac.se

Anette Nilsson >>

Anette Nilsson
Diplomerad redovisningskonsult

Kännetecken:
”Snabbare än skuggan”

Specialitet:
Effektivisera - Rationalisera

Kontaktuppgifter:
Telefon: 042 - 13 19 78
Mobiltelefon: 070 - 990 66 15
E-post: anette@redac.se

Martin Forssell >>

Martin Forssell
Diplomerad/Auktoriserad redovisningskonsult

Kännetecken:
”Kreatören”

Specialitet:
Affärssystem/rapportering

Kontaktuppgifter:
Telefon: 042-13 82 80
Mobiltelefon: 070 - 956 30 65
E-post: martin@redac.se

Maria Stahre >>

Maria Stahre
Diplomerad/Auktoriserad redovisningskonsult

Kännetecken:
”Pedagogen”

Specialitet:
Att förvandla oreda till reda

Kontaktuppgifter:
Telefon: 042 - 14 70 50
Mobiltelefon: 070 - 35 06 199
E-post: maria@redac.se
meeting
Våra medarbetare

Den enskilde medarbetaren har alltid haft en central roll hos oss. Fortlöpande utbildning och erfarenhetsutbyte sinsemellan på byrån gör att samtliga medarbetare har en hög kompetensnivå. Vi vill att du känner högsta förtroende för din kontaktperson, samtidigt som du vet att han/hon har tillgång till byråns samlade kunskap när speciella frågor behöver redas ut.

”Den personliga
kontakten är väldigt
viktig för oss på Redac.”

Martin Forssell >>

Martin Forssell
Diplomerad/Auktoriserad redovisningskonsult

Kännetecken:
”Kreatören”

Specialitet:
Affärssystem/rapportering

Kontaktuppgifter:
Telefon: 042 - 14 38 58
Mobiltelefon: 070 - 956 30 65
E-post: martin@redac.se

Linda Forssell >>

Linda Forssell
Redovisningskonsult

Kännetecken:
”Spindeln i nätet”

Specialitet:
Ordningsam och systematisk

Kontaktuppgifter:
Telefon: 042 - 13 82 80
Mobiltelefon: 070 - 206 63 90
E-post: linda@redac.se

Anette Nilsson >>

Anette Nilsson
Diplomerad redovisningskonsult

Kännetecken:
”Snabbare än skuggan”

Specialitet:
Effektivisera - Rationalisera

Kontaktuppgifter:
Telefon: 042 - 13 19 78
Mobiltelefon: 070 - 990 66 15
E-post: anette@redac.se

Maria Stahre >>

Maria Stahre
Diplomerad/Auktoriserad redovisningskonsult

Kännetecken:
”Pedagogen”

Specialitet:
Att förvandla oreda till reda

Kontaktuppgifter:
Telefon: 042 - 14 70 50
Mobiltelefon: 070 - 35 06 199
E-post: maria@redac.se
hand ikon
Referenser
Berth

Berth Lindén
Relevans
Projektledare/VD

Agneta Törner

Agneta Törner
Medilens Nordic
Business Development
Manager

”Vår redovisning gentemot dig som uppdragsgivare är öppen och specificerad så att du kan se var vi lägger vårt engagemang.”

Pålsgatan 42
252 21 Helsingborg
Telefon: 042 – 13 82 80
Fax: 042-21 76 41
Org.nr: 556241-0489