ReferenserTjänster: Förvärv & skiften; långsiktig planeringTjänster: Analys & verksamhetsstyrningTjänster: Löpande redovisningVälkommen in!Tjänster: Löpande redovisningOm RedacVälkommen in!Om Redac

Vi erbjuder följande tjänster

Intern kompetens Extern kompetens
Redovisning Revision
Löneadministration Juridisk rådgivning
Reskontrahantering Factoring
Bokslut Skatterådgivning
Deklarationer Inkasso
Ekonomisk rådgivning  
Lagerbolag
Start av företag
Företagsöverlåtelser


Med vår breda och långa erfarenhet har vi stött på de allra flesta typer av problem och frågeställningar och också den hårda vägen lärt känna de fallgropar som finns.

När det gäller specialkompetens, som t ex avancerad juridisk rådgivning, tar vi experthjälp från någon i vårt väl fungerande nätverk.

Vår redovisning gentemot dig som uppdragsgivare är öppen och specificerad så att du kan se var vi lägger vårt engagemang.

Ring oss på 042 - 13 82 80 och bestäm tid för en förutsättningslös diskussion utan motprestation.

Kontakta oss på 042-13 82 80