ReferenserTjänster: Förvärv & skiften; långsiktig planeringTjänster: Analys & verksamhetsstyrningTjänster: Löpande redovisningVälkommen in! (aktuell sida)Tjänster: Löpande redovisningOm RedacVälkommen in! (aktuell sida)Om Redac

Välkommen att besöka oss på Pålsgatan 42

Postadress:
Redovisningskonsulterna i Helsingborg AB (Redac)
Org.nr: 556241-0489
Box 1402
251 14 Helsingborg

Tel: 042-13 82 80
Fax: 042-21 76 41

Våra medarbetare
Den enskilde medarbetaren har alltid haft en central roll hos oss. Fortlöpande utbildning och erfarenhetsutbyte sinsemellan på byrån gör att samtliga medarbetare har en hög kompetensnivå. Vi vill att du känner högsta förtroende för din kontaktperson, samtidigt som du vet att han/hon har tillgång till byråns samlade kunskap när speciella frågor behöver redas ut.

Linda Forssell – 042-13 82 80, vill du veta mer
Maria Stahre – 042-13 82 80, vill du veta mer?
Martin Forssell – 042-13 82 80, vill du veta mer?
Björn Forssell – 042-13 82 80, vill du veta mer?
Anette Nilsson – 042-13 82 80, vill du veta mer?
Helene Arnell Nilsson– 042-13 82 80, vill du veta mer?

Gå till Carolina DorupGå till Linda Forssell